top of page
Logo.jpeg

Mijn opleidingen

SIG vzw

Februari 2023

Fonologische stoornissen: Aan de slag met Metaphon.
Aan de hand van deze methode kunnen we fonologische processen afleren waardoor moeilijk verstaanbare kinderen weer beter verstaanbaar worden.

C&Explore

December 2022

Met deze bijscholing ben ik gecertificeerd TYP-10 begeleider waarmee ik kinderen blind kan leren typen aan de hand van 10 lesbeurten.

Thomas More

Oktober 2022

Logopedie bij Hoofd-Halskanker.
Bijscholing rond het behandelen van cliënten met een hoofd-halskanker inclusief laryngectomie.

Thomas More

September 2022 - Maart 2023

Manuele Technieken in de Stemtherapie.
Verschillende technieken kunnen als aanvulling worden toegepast in de stemtherapie bij cliënten met een stemstoornis.

KWeC

April 2022

OMFT (oro-myofunctionele therapie).
Bij OMFT wordt er gefocust op het aanpassen van een verstoord evenwicht van de mondspieren.

SIG vzw

Februari 2022

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school.

Thomas More Antwerpen

2020 - 2022

Postgraduaat Stem.
Een tweejarige opleiding waarin we werden ondergedompeld in de verschillende onderdelen bij stemstoornissen.

Thomas More Antwerpen

Bachelor in de Logopedie en Audiologie (met onderscheiding).

2017 - 2020

Mijn opleidingen: Mijn ervaring
bottom of page