top of page

Werkwijze

1. Verkennend gesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek nodig is. Ook de werking van de praktijk, de honoraria en de terugbetalingstarieven komen aan bod.

2. Voorschrift logopedisch onderzoek

De eerste stap in het opstarten van de logopedie is het verkrijgen van een voorschrift voor logopedisch onderzoek.


Afhankelijk van de problematiek gaat u op consultatie bij een neus-, keel-, oorarts, kinderarts of neuroloog.

3. Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek gaat door in de praktijk. De duur hiervan varieert naargelang de aard en ernst van de stoornis.
Met het onderzoek proberen we de aard en ernst van de problematiek weer te geven. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van de logopedische problemen.
Na het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek overloopt
de logopediste de resultaten van het onderzoek.

4. Voorschrift logopedische therapie

Met het logopedisch verslag wordt een voorschrift voor logopedische therapie verkregen.

5. Aanvraag terugbetaling

Het voorschrift voor logopedische therapie is in uw bezit. De logopedist vraagt de terugbetaling aan bij uw mutualiteit. Wanneer de mutualiteit goedkeuring geeft, kan de logopedische behandeling met terugbetaling van start gaan.

6. Start therapie

De logopedie kan worden opgestart. Dit gebeurt steeds op afspraak. De behandelingen kunnen doorgaan in de praktijk, op school of thuis. Uiteraard wordt dit steeds besproken met alle partijen.

bottom of page